Dňa 18. apríla sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v PPS Čierna  nad Tisou a v TKD  Dobrá. 

Veľká vďaka patrí spoločnosti  Bulk Transshipment Slovakia, a.s., ktorá nám umožnila návštevu jednotlivých prekládkových komplexov  a priblížila nám systém vykládky a nakládky nákladných vozňov.  

Poďakovanie patrí taktiež aj pánovi Ing. Ervínovi Szabovi, ktorý nás počas exkurzie sprevádzal.