Na hodine Telekomunikácií si naši žiaci III.E mohli vďaka firme M.S. PROFI vyskúšať zváranie optických vlákien.

 

Simon Menceľ nám predviedol a vysvetlil jednotlivé kroky pri zváraní, ukázal nám profi náradie a umožnil žiakom vyskúšať si zváranie.