Výsledky školského kola súťaže Enersol.SK

Hlavná kategória:

1.miesto:         Adriána Tiszová, Adrián Mitro, II.P: Čo s nebezpečným odpadom z dopravy (Druhý život pneumatík).

2.miesto:         Marko Haky, II.P: Čistiarne odpadových vôd a ich využitie ako obnoviteľného zdroja energie.

Tvorivá kategória:

1.miesto:         Filip Maurer, Filip Kremenák, IV.E: Veterná energia

2.miesto:         Jozef Molčan, Matúš Hejl, I.T: Alternatívny pohon automobilu, autíčko na vodík

Propagačná kategória:

1.miesto:         Maroš Varga, II.P: Názor študenta k uplatneniu elektromobilov, Príspevok na školskú súťaž o Zelených energiách

2.miesto:         Gabriel Kučera, I.T: Ekologická doprava v mojom meste (videofilm)

 

Výsledky Krajského kola Enersol.SK

V svojej kategórii  sa umiestnili:

Maroš Varga sa umiestnil na 1. mieste

Gabriel Kučera sa umiestnil na 2. Mieste

Jozef Molčan, Matúš Hejl sa umiestnili na 3. Mieste

Adriána Tiszová, Adrián Mitro sa umiestnili na 3. mieste

 

Do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 6. až 8.4 2022 na SOŠ v Senici

postúpili dva projekty, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom mieste a to:

Maroš Varga, II.P s projektom: Názor študenta k uplatneniu elektromobilov, Príspevok na školskú súťaž o Zelených energiách

Gabriel Kučera, I.T s projektom: Ekologická doprava v Košiciach (videofilm)

 

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.