Spolupráca SPŠD a  projekt Žiť energiou

 

V školskom roku 2021/2022 sme okrem prednášky a besedy so žiakmi s projektovou manažérkou konzultačného centra SIEA v Košiciach Ing. Slávkou Kočanovou, PhD. získali sériu materiálov k interaktívnemu vyučovaniu s tematikou efektívneho využívania energie, plagáty schém energetických zariadení, nových energetických štítkov ale aj zošity a darčeky pre žiakov.

 

Propagačné a vzdelávacie materiály sú využívané vo vyučovaní odborných predmetov ale aj v záujmovej technickej činnosti pri príprave žiakov na súťaže.

V priestoroch školy na propagáciu pre rodičov a návštevníkov školy.

 

Materiály pomohli aj pri príprave študentov na súťaž Enersol.SKStredoškolskú odbornú činnosť.