Finančná olympiáda

          Na finančnej olympiáde, organizovanej Nadáciou Partners, sa z našej školy zúčastnilo 8 tried I.P, I.D, II.P, III.PA, III.PB, III.D, IV.P a IV.D. Žiaci, ktorí sa zapojili do olympiády, v novembri 2021 absolvovali prvé kolo testovania, v ktorom si overili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. Súťaž má tri kolá. Po absolvovaní prvého kola sa študenti zaregistrovali a tým získali možnosť zároveň vyhrať  zaujímavé ceny.

Do ďalších kôl prajeme veľa šťastia a úspešné zvládnutie ďalších testov.

 

Ing. Ján Lipták

koordinátor finančnej gramotnosti