Ekonomická olympiáda

          Ekonomickej olympiády, organizovanej firmou INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, sa zúčastnilo 8 tried I.P, I.D, II.P, III.PA, III.PB, III.D, IV.P, IV.D.   


               Cieľom ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a ekonómky a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Školské kolá ekonomickej olympiády prebehli od 06. 12. – 15. 12. 2021.


           Žiačka III.D Gabriela Fleischerová a žiak III.PA Tobiáš Kuba postúpili do krajského kola EO. V tomto kole ich čaká online test pozostávajúci z 25 otázok.

          Držíme im palce, aby úspešne reprezentovali našu školu. Krajské kolo sa uskutoční 2. 3. 2022 online.


Ing. Ján Lipták

gestor ekonomickej olympiády