Workshop InnoSchool

V tomto školskom roku sa žiaci III.P zapojili do  pilotného testovania hry InnoSchool, ako jedni z vyše 2000 študentov z 9. európskych krajín.  V rámci tejto hry sa dňa 23.3.2021  žiaci  Zuzana Rychnavská a Richard Strausz  zúčastnili  workshopu Innoschool, kde v online prostredí pomocou aplikácie  Miro zdieľali svoje názory  a postrehy pri hraní hry.  Všetky tieto postrehy budú  použité na vylepšenie hry do ďalších rokov, do ktorej by sme sa radi v budúcnosti zapojili.
InnoSchool názor 1