Exkurzia – PPS Čierna nad Tisou a TKD Dobrá

Dňa 18. apríla sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v PPS Čierna  nad Tisou a v TKD  Dobrá. Veľká vďaka patrí spoločnosti  Bulk Transshipment Slovakia, a.s., ktorá nám umožnila návštevu jednotlivých prekládkových komplexov  a priblížila nám systém vykládky a nakládky nákladných vozňov. Poďakovanie patrí taktiež aj pánovi […]

Zváranie optických káblov

Na hodine Telekomunikácií si naši žiaci III.E mohli vďaka firme M.S. PROFI vyskúšať zváranie optických vlákien. Simon Menceľ nám predviedol a vysvetlil jednotlivé kroky pri zváraní, ukázal nám profi náradie a umožnil žiakom vyskúšať si zváranie.