Preventívne prednášky

V spolupráci s Oddelením prevencie kriminality sme zorganizovali prednášky pre žiakov prvých ročníkov na témy- Šikana, kyberšikana a Nenávistné prejavy.  Sú to nežiadúce javy, s ktorými sa často stretávame v spoločnosti, a tak je nutné vedieť, ako sa proti nim brániť. Ďakujeme pani JUDr. Kataríne Frimerovej a Mgr. Bc.  Nikole Šimčovej  za […]

Študuj dopravu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE organizovali dňa   2. 5. 2023 podujatie s názvom „Študuj dopravu“.  Naša škola využila možnosť prezentácie sa na tejto akcii a naši žiaci sa aktívne zapojili do rôznych súťaží.

DofE – prvá cvičná expedícia

Prvá cvičná expedícia za nami ! Aj keď nám počasie najprv neprialo,nakoniec to všetko dobre dopadlo. Vrátili sme sa síce vyčerpaní, ale plnízážitkov a nových skúseností.  Malá ochutnávka v nasledujúcom videu.

Exkurzia vo firme DeutchMann

Počas prijímacích skúšok (4. 5. 2023) naši maturanti zo IV.D  vycestovali do Trebišova na akciu „LOS MATURANTOS  SPSD KE“, ktorú organizujú v zasielateľskej firme DeutschMann. Maturanti sa oboznámili s prostredím firmy, náplňou práce ich zamestnancov a zasúťažili si o krásne ceny. Tešíme sa na ďalšiu akciu, […]

Exkurzia v Rušňovom depe

Ďalšia skvelá exkurzia v depe. Návštívili sme servisné haly pre elektrickú a dieselovú trakciu, kde sme videli mnoho zaujímavých rušňov a prístrojov na ich údržbu. Za sprevádzanie a odborný výklad počas exkurzie ďakujeme vedúcemu pracoviska RD Košice p. Ing. Miroslavovi Belayovi.

Exkurzia v závode KIA

Žiaci II. T triedy sa v mesiaci apríl boli pozrieť priamo na konštrukciu a montáž automobilov v závode KIA v Tepličke nad Váhom. Dozvedeli sa mnoho nových a zaujímavých vecí ohľadom montáže automobilov.

BECEP Život má zelenú

Dňa 20. 4. 2023 sa na našej škole uskutočnili pre žiakov 3. ročníka prednášky BECEP – Bezpečnosť cestnej premávky. Žiaci si vypočuli prednášky od zástupcov policajného zboru a dobrovoľníkov z červeného kríža, kde sa dozvedeli o najčastejších priestupkoch mladých vodičov a nutnosti dodržiavania pravidiel cestnej premávky, […]

Súťaž vodíkových RC modelov autíčok

Žiaci Gabriel Kučera, Michael Papcun a Jozef Molčan z II.T sa počas 13. a 14. apríla 2023 zúčastnili v Bratislave súťaže vodíkových RC modelov autíčok. Celkovo obsadili 4. miesto. V kategórii nováčikov získali pohár za najefektívnejšie využívanie energie – s najmenšou spotrebou vodíka odjazdili počas […]

Krajské kolo SOČ

Dňa 31.3.2023 naša škola organizovala Krajské kolo SOČ. Aj naši žiaci súťažili na tomto kole v rôznych kategóriách: Jakub Lukáč, Adam František Molčan, Matúš Hladík, Zuzana Petrová, Maroš Varga, Max Matulík, Dávid Sakáč, Matej Ondič, Michal Oros, Kristián Cichý, Matej Pauliak, Jessica Jordánová, Ivana Beňová, Michaela […]

Exkurzia – PPS Čierna nad Tisou a TKD Dobrá

Dňa 18. apríla sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v PPS Čierna  nad Tisou a v TKD  Dobrá. Veľká vďaka patrí spoločnosti  Bulk Transshipment Slovakia, a.s., ktorá nám umožnila návštevu jednotlivých prekládkových komplexov  a priblížila nám systém vykládky a nakládky nákladných vozňov. Poďakovanie patrí taktiež aj pánovi […]

Zváranie optických káblov

Na hodine Telekomunikácií si naši žiaci III.E mohli vďaka firme M.S. PROFI vyskúšať zváranie optických vlákien. Simon Menceľ nám predviedol a vysvetlil jednotlivé kroky pri zváraní, ukázal nám profi náradie a umožnil žiakom vyskúšať si zváranie.

Krajské kolo súťaže Enersol

Dňa  21.3.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Enersol.SK v Košiciach. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov s piatimi prácami. Súťažilo sa v troch kategóriách a naši žiaci získali: 1.     miesto v Hlavnej kategórii: Kristián Cichý a Max Matulík, III.E 2.     miesto v Propagačnej kategórii: Maroš Varga, III.P 3.     miesto v Propagačnej […]

Edukačné podujatie

Dňa 1.2.2023 sa našej škole uskutočnilo edukačné podujatie v spolupráci s OR  PZ s npor. Ing. Glovčíkovou  na tému – Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti.  Žiaci sa na nej dozvedeli pravdivé  fakty o škodlivosti daných látok, bola im priblížená trestnoprávna zodpovednosť a celá prednáška bola  doplnená zaujímavými ukážkami. 

Vianočná elektrikárska olympiáda

Vianočná elektrikárska olympiáda   Dňa 20.12.2022 sa uskutočnila Vianočná elektrikárska olympiáda. Zúčastnili sa jej tímy zo všetkých tried odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktoré reprezentovali  svoje triedy. Vianočnú atmosféru dopĺňali zaujímavé úlohy a odmena bola pripravená pre všetkých. Výsledky:       1.miesto:ELITA(IV.E) 2.miesto: Buliky trakčáre(III.E) 3.miesto: Profíci(I.E) 4.miesto:Domáci(II.E)

Zenit v elektronike

Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Našu školu vzorne reprezentovali naši elektrikári: Kristián Cichý a Max Matulík z III.E a Jozef Jurek a Matej Hladký z II.E.

Výsledky súťaže iBOBOR 2022

SÚŤAŽ iBOBOR   Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci zapojili už do 16. ročníka informatickej súťaže iBobor. V utorok 08. 11. 2022 sa súťažilo v kategórii ,,Senior“, do ktorej sa zapojili 4 študenti (2 dievčatá a 2 chlapci). Vo štvrtok 10. 11. 2022 si 8 […]

25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

V piatok 21.10.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo Festivalu vedy a techniky Amavet v Košiciach. Našu školu vzorne reprezentovalo 28 žiakov so 14timi projektmi: Řezanina Martin z I.T, Molčan Jozef, Nagy Pavol, Kučera Gabriel a Hejl Matúš z II.T .Duplinský  Daniel z II.P  Cichý Kristián a Matulík  Max III.E ,  Varga Maroš,  Thomson […]

Zber starých mobilov

Opäť je tu zberová súťaž SMS – STARÝ MOBIL SEM V rámci programu RECYKLOHRY, ktorého členom je aj naša škola, prebieha ako už každoročne v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko súťaž v zbere starých mobilov.   Trieda, alebo jednotlivci, ktorí donesú najviac starých mobilov budú odmenení !!!   […]

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Medzinárodnám cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V […]