ludske-prava

SÚŤAŽ – OBHAJCA ĽUDSKÝCH PRÁV

V predmete ETV bola vyhlásená súťaž medzi žiakmi I. ročníka. Téma súťaže bola – Osobnosť, ktorá bojovala za ľudské práva. Úlohou žiakov bolo vytvoriť prezentáciu, ktorou predstavia obhajcu/obhajkyňu ľudských práv.

Žiaci sa zhostili tejto úlohy veľmi zodpovedne. Mnohé práce boli po formálnej stránke vypracované veľmi dobre a po obsahovej stránke mimoriadne pútavo. Zostaviť rebríček troch najlepších bolo náročné. Nakoniec sa však vyučujúci ETV – Mgr. Jozef Kičura a Mgr. Zuzana Hovancová – zhodli na nasledujúcom poradí.

Do školského kola postúpili tieto práce:

Umiestnenie    Priezvisko a meno žiaka       Osobnosť, bojujúca za ľudské práva

I. D trieda:

 1. miesto          Čulka, Radoslav                      John Lewis
 2. miesto         Jordánová, Jesica                   Barack Obama
 3. miesto         Lengeň, Matej                          Martin Luther King, jr.

I. E trieda:

 1. miesto         Horváth, Dominik                     Nadia Muradová
 2. miesto        Jurkovský, Adam                       Ian McKellen
 3. miesto        Cichý, Kristián                            Nelson Mandela

I. P trieda:

 1. miesto        Mitro, Adrián                              Bertha von Suttner
 2. miesto        Hurtová, Sandra                        Jane Laura Addamsová
 3. miesto        Tóthová, Lucia                           Jana Dubovcová

I. T trieda:

 1. miesto       Ujházi, Ronald                            Nelsom Mandela
 2. miesto       Dávid, Nicolas                            Martin Luther King jr.
 3. miesto       Pištej, Patrik                               Leyla Zana

Z týchto 12 výhercov triednych kôl sa na prvých troch priečkach v školskom kole umiestnili:

 1. miesto Mitro, Adrián Bertha von Suttner
 2. miesto Hurtová, Sandra Jane Laura Addamsová
 3. miesto Horváth, Dominik Nadia Muradová

Pozrite si video s najlepšími prácami:

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme!