chranme-planetu

Vyhodnotenie súťaže „Chráňme našu planétu.“

chranme-planetu-1

Do súťaže, ktorú vyhlásila a pripravila Ing. Badurová sa zapojilo 53 žiakov .

Všetky práce boli veľmi pekné, a tak bolo ťažké vybrať naozaj tie najlepšie. 

 

Nakoniec sme sa rozhodli, že v každej triede, ktorá sa zapojila vyberieme tri najlepšie práce.

Zaujíma Vás teda poradie v jednotlivých triedach?

Prinášame výsledky najlepších: