súťaž

Stredoškolské súťaže v školskom roku 2021/2022

Ponúkame informácie o možnostiach na zapojenie sa študentov SPŠ dopravnej v Košiciach do odborných súťaží.

Aby ste sa vedeli pripraviť aj termínovo zverejňujeme ich predbežné termíny, ktoré môžu byť upravené organizátormi podľa pandemickej situácie.

1.Celoročná súťaž organizovaná SOS electronic

September 2021 Čo znamená, keď je na kolískovom vypínači napísané: 10(8)/250 5E4?

Október 2021 Elektromechanické relé je najčastejšie monostabilné. Existujú ale aj bistabilné. Majú tieto bistabilné relé dve cievky?

Ďalšie otázky sleduj na info@soselectronic.sk, kde nájdeš otázky, podmienky zapojenia i správne odpovede.

Amavet logo
  1.  Amavet

31. ročník prihlasovanie do 30.9.2021( školské kolo 6.10.2021), Krajské kolo dištančnou formou pre Košický a Prešovský kraj bude 22.10.2021. Postúpilo 9 projektov. Celoslovenské kolo bude 11.-12.11.2021.

  1. Mladý elektronik

3. ročník pre žiakov prvého a druhého ročníka. Prihlasovanie do 15.10.2021,( školské kolo bude 20.10.2021).Celoslovenské kolo bude 16.11.2021

zenit
  1. Zenit v elektronike, strojárstve a programovaní

38. ročník pre žiakov 1 a 2 ročníka B kategória, pre žiakov 3 a 4 ročníka A kategória.

Prihlasovanie do 6.11.2021, (školské kolo bude 21.11.2021),Krajské kolo bude 25.11.2021, Celoslovenské kolo bude 15.-17.2.2022

5. Technická myšlienka roka

Prihlasovanie do 31.12.2021, organizátor Žilinská univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Súťaž je zameraná na tieto oblasti Automatizácia, Biomedicína, Fyzika, Informačné a komunikačné technológie, Mechatronika, Mikroprocesory a ich aplikácie, Multimédiá, Obnoviteľné zdroje energie, Priemyselná a výkonová elektronika, Zabezpečovacie systémy.

  1. Enersol.SK

Využitie alternatívnych zdrojov energie 12. ročník.

Prihlasovanie do 12.2.2022,(školské kolo bude 25.2.2022), Krajské kolo bude11.3.2022, Celoslovenské kolo bude 6.-8.4.2022

logo SOČ
  1. Stredoškolská odborná činnosť

44. ročník, prihlasovanie do 30.1.2022 (školské kolo bude 19.2.2022), Krajské kolo bude 6. 4. 2022, Celoslovenské kolo bude 26.-29.4.2022

Junior internet logo
  1. Junior internet

17 ročník súťaže v týchto súťažných kategóriách:

JuniorWEB – webové stránky,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,

JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (profil na Instagram-e alebo TikTok-u),

JuniorAPP – mobilné aplikácie,

JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,

JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému

Termíny upresní Amavet

  1. Zelený Andel

Súťaž O najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrany životného prostredia vyhlasuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v nadväznosti na súťaž SOČ.

10. Strojár inovátor

Súťaž vyhlasuje Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta. Termíny súťaže budú upresnené organizátorom.

logo robotický battle
11. Robotický Battle

Na Alejovej v Košiciach-robotická súťaž 11.ročník, prihlasovanie do 10.5.2022, školské kolo 15.5.2022, celoslovenské kolo 5.6.2022

Ďalšie súťaže budú podľa aktuálnosti doplňované. Sledujte stránku súťaže.

Informácie Vám poskytnú učitelia školy, alebo Ing. Hoffmannová( kabinet elektro).