trenažér rušňa

Trenažér rušňa už slúži návštevníkom Detskej historickej Železnice v Čermeli.

 

8.10.2021 v deň osláv Košickej detskej historickej železnice slávnostne uviedli do prevádzky trenažér rušňa radu 750 „Okuliarnik“ v kabíne na stanici železnice Alpínka.

Navrhli a skonštruovali ho pod vedením svojich konzultantov Ing. Tatiany Hoffmannovej a Bc.Damiána Čambala

 

Slavomír Slezák a Michal Kišeľák.

 

Ako víťazi slovenského Festivalu vedy a techniky s projektom trenažéra a bezpečnosti prevádzky na železnici úspešne reprezentovali Slovensko na 28. ročníku medzinárodnej prehliadky Vernadsky contest v Moskve a získali ocenenie prvého stupňa.

 

Slavomír Slezák po maturite na SPŠ dopravnej Košice nastúpil do Rušňového depa Košice a chystá sa na dráhu rušňovodiča.

 

Michal Kišeľk úspešne pokračuje v štúdiu na Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského v Košiciach. Obaja ďalej pracujú v modelárskom krúžku pri SPŠ dopravnej a sú dobrovoľníkmi Detskej historickej železnice.

Teraz už si budú môcť využiť ovládanie trenažéra rušňa všetci návštevníci.