Dňa 27.5.2022 sa žiaci prvého ročníka venovali dobrovoľníckej činnosti.

Pomáhali sme Správe mestskej zelene pri revitalizácii detských ihrísk na ulici Slovenskej jednoty a Haviarskej.

Ďakujeme našim žiakom.

K tomu, aby boli krajšie detské ihriská v Košiciach prispeli aj naši žiaci.

Ako dobrovoľníci s radosťou priložili ruky k dielu.