knihy

Výzva pokračuje

Podeľte sa s nami o svoj čitateľský zážitok!

Našli ste si pod vianočným stromčekom novú knihu? Alebo ste siahli po tej, ktorá už dlho čakala na polici vo vašej knižnici? Či ste si vypožičali zaujímavú knihu z knižnice?

 

Podeľte sa s nami o svoj čitateľský zážitok!

 

Formou anotácie (krátka charakteristika obsahu knihy doplnená informáciami o autorovi, vaším hodnotením literárneho diela) nám dajte vedieť, čo ste počas zimných prázdnin prečítali. Pre zaujímavosť priložte aj úryvok z diela alebo fotku knihy.

Práce posielajte svojim vyučujúcim SJL na EduPage do 31. 01. 2021.

Tešíme sa na vaše čitateľské zážitky.

Mgr. J. Szabariová

koordinátorka čitateľskej gramotnosti