deň bez tabaku

Deň bez tabaku

 

V dňoch 15. a 16. 06. 2021 

sa na našej škole uskutočnilo edukačné podujatie  v spolupráci s RÚVZ pre žiakov prvých ročníkov.  Podujatie bolo zamerané na prevenciu proti tabakizmu a zdravú životosprávu. Okrem toho, žiaci mohli využiť ponuku mobilnej poradne na odvykanie od fajčenia. O služby poradne bol zo strany žiakov mimoriadny záujem.

diagnostický prístroj nikotín