more ľoďka

Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme chvíle oddychu a relaxu.