20. 05. 2022 sme boli súčasťou Župného mestečka.

Žiaci I.E a I.P absolvovali prednášku o modelovaní integrovaného systému dopravy