Krajské kolo SOČ sa konalo v dňoch 1.4.2022

 

V krajskom kole nás vzorne reprezentovalo 17 žiakov.

 

Najúspešnejší boli :

 

v na druhom mieste s postupom do celoslovenského kola SOČ

Timotej Šulík

 

v na treťom mieste sa umiestnili

Michal Omasta, Marko Haky