MSVVaS_SR_logo

Navrhni logo pre elitný tím športovcov

Pravidlá súťaže – vytvor logo pre TÍM SLOVAKIA: Súťaž je určená predovšetkým pre študentov stredných škôl, ale zabojovať môžu aj žiaci základných škôl a rovnako vysokých škôl Zadanie je navrhnúť grafický návrh loga, ktoré bude symbolom pre slovenských elitných športovcov (návrh môže byť nakreslený ručne alebo […]

Krajské kolo súťaže Enersol

Dňa  21.3.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Enersol.SK v Košiciach. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov s piatimi prácami. Súťažilo sa v troch kategóriách a naši žiaci získali: 1.     miesto v Hlavnej kategórii: Kristián Cichý a Max Matulík, III.E 2.     miesto v Propagačnej kategórii: Maroš Varga, III.P 3.     miesto v Propagačnej […]

Edukačné podujatie

Dňa 1.2.2023 sa našej škole uskutočnilo edukačné podujatie v spolupráci s OR  PZ s npor. Ing. Glovčíkovou  na tému – Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti.  Žiaci sa na nej dozvedeli pravdivé  fakty o škodlivosti daných látok, bola im priblížená trestnoprávna zodpovednosť a celá prednáška bola  doplnená zaujímavými ukážkami. 

Vianočná elektrikárska olympiáda

Vianočná elektrikárska olympiáda   Dňa 20.12.2022 sa uskutočnila Vianočná elektrikárska olympiáda. Zúčastnili sa jej tímy zo všetkých tried odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktoré reprezentovali  svoje triedy. Vianočnú atmosféru dopĺňali zaujímavé úlohy a odmena bola pripravená pre všetkých. Výsledky:       1.miesto:ELITA(IV.E) 2.miesto: Buliky trakčáre(III.E) 3.miesto: Profíci(I.E) 4.miesto:Domáci(II.E)

Zenit v elektronike

Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Našu školu vzorne reprezentovali naši elektrikári: Kristián Cichý a Max Matulík z III.E a Jozef Jurek a Matej Hladký z II.E.

Výsledky súťaže iBOBOR 2022

SÚŤAŽ iBOBOR   Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci zapojili už do 16. ročníka informatickej súťaže iBobor. V utorok 08. 11. 2022 sa súťažilo v kategórii ,,Senior“, do ktorej sa zapojili 4 študenti (2 dievčatá a 2 chlapci). Vo štvrtok 10. 11. 2022 si 8 […]

25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

V piatok 21.10.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo Festivalu vedy a techniky Amavet v Košiciach. Našu školu vzorne reprezentovalo 28 žiakov so 14timi projektmi: Řezanina Martin z I.T, Molčan Jozef, Nagy Pavol, Kučera Gabriel a Hejl Matúš z II.T .Duplinský  Daniel z II.P  Cichý Kristián a Matulík  Max III.E ,  Varga Maroš,  Thomson […]

Zber starých mobilov

Opäť je tu zberová súťaž SMS – STARÝ MOBIL SEM V rámci programu RECYKLOHRY, ktorého členom je aj naša škola, prebieha ako už každoročne v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko súťaž v zbere starých mobilov.   Trieda, alebo jednotlivci, ktorí donesú najviac starých mobilov budú odmenení !!!   […]

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Medzinárodnám cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V […]

Deň zdravia

 Dňa 21. 09. 2022 KSK organizoval akciu s názvom ,,Deň zdravia“, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Počas akcie darovalo krv aj 11 žiakov z našej školy a to z IV.PA a IV.D triedy.   Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Triedne aktívy Združenia rodičov školy

Vážení rodičia, dňa 07.09.2022 o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov školy. Rodičia žiakov z jednotlivých tried budú mať stretnutie s triednym učiteľom vo svojej kmeňovej triede. Stretnutie zástupcov rodičov jednotlivých tried sa uskutoční 07.09.2022 o 16.00 hod. v zborovni školy.   ​​​​​​Tešíme […]

Informácie k začiatku školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 na školskom dvore. Žiaci I. ročníka sú povinní doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom. Tlačivo na stiahnutie tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf Žiaci II. až IV. ročníka potvrdenie o bezpríznakovosti odovzdajú elektronicky cez edupage najneskôr do 4. 9. […]

Príhovor predsedu KSK ku koncu šk. roka

Vážení učitelia, milí žiaci, ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro. Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre […]

Správna životospráva

Správna životospráva Správna životospráva je základ pevného  zdravia. V spolupráci s RÚVZ sme zorganizovali prednášku o správnom stravovaní.  Ponúkame malú ukážku.

ZBER použitých batérii

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ S RECYKLOHRAMI Vyzývame žiakov a učiteľov našej školy, ktorí zbierali doma použité batérie, aby to čo vyzbierali doniesli do 20.6. do kabinetu      č. 205 Ing. Erikovi Lazárovi a zapojili sa tak do zbierky s RECYKLOHRAMI. Trieda alebo jednotlivci, ktorí donesú najviac batérií budú odmenení !!! […]

Prispeli k Dobrovoľníckej činnosti

Dňa 27.5.2022 sa žiaci prvého ročníka venovali dobrovoľníckej činnosti. Pomáhali sme Správe mestskej zelene pri revitalizácii detských ihrísk na ulici Slovenskej jednoty a Haviarskej. Ďakujeme našim žiakom. K tomu, aby boli krajšie detské ihriská v Košiciach prispeli aj naši žiaci. Ako dobrovoľníci s radosťou priložili […]

POĎAKOVANIE za zbierku pre útulok Malá FARMA

POĎAKOVANIE                                                       Chceme sa poďakovať každému žiakovi, učiteľovi a ostatným zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky pre útulok            Malá FARMA v Košiciach a pomohli tak opusteným hlavne psíkom a mačičkám, ktorí tu čakajú na svoju druhú šancu a lepší domov. ĎAKUJEME!

Deň bez tabaku

Deň bez tabaku Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa bez tabaku sa na našej škole uskutočnilo v spolupráci s RÚVZ edukačné podujatie o škodlivosti tabaku. Podujatie začalo výkladom s besedou, kde si žiaci mohli vypočuť prednášku na tému primárna prevencia tabakizmu. V druhej časti si mali možnosť dobrovoľne […]

Obľúbená súťaž SUDOKU

Obľúbená súťaž SUDOKU   Sa uskutočnila 11. 5. 2022. Zúčastnilo sa jej 28 žiakov prvého až tretieho ročníka. Súťažili sme v dvoch kategóriách – ľahkej a stredne ťažkej.   Víťazmi sa stali:   V ľahkej kategórii 1.      Samuel Lacko I.D 2.      Martin Konč II.T 3.      Matúš Hejl I.T […]

VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU Rada školy vyhlasuje voľby do Školského parlamentuTermín : 12. máj 2022 so začiatkom o 08:45 hodine.Žiadosť o prijatie do Školského parlamentu podávajú uchádzači o členstvo – podľa prílohy správy na edupage, predsedníčke Rady školy Ing. Kentošovej elektronicky prostredníctvom edupage, alebo osobne […]