Tvorivá výzva!

 

Dopraváčky a dopraváci!

 

Máte tvorivého literárneho ducha? A nikto o ňom ešte nevie?

 

PK SJL vyhlasuje pre vás školskú literárnu súťaž v poézii a próze, ktorá vám má poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a podeliť sa s nami o svoje zážitky, ktoré sú spojené so zimnými prázdninami.

 

Najpútavejšie práce budú odmenené!

 

Termín odovzdania: 31. januára 2022

Forma: elektronická

Kto: všetci žiaci SPŠD

Adresy doručenia: odoslať na všetky uvedené adresy

Mgr. A. Kaľavská (anna.kalavska@spsdopravnake.sk)

Mgr. J. Lengeylová (jana.lengeylova@spsdopravnake.sk)

Mgr. J. Szabariová (jaroslava.szabariova@spsdopravnake.sk)

Povinné údaje: meno a priezvisko autora práce

                            trieda

                            názov práce

Formálna úprava práce:     formát strany: A4

                                                okraje textu: normálne (2,5 cm zhora, zdola, zľava, sprava)

                                                riadkovanie: 1,5

                                                veľkosť písma: 12 bodov

                                                typ písma: Time New Roman

                                                rozsah práce:   a) poézia – max. 3 strany

                                                                           b) próza – max. 2 strany

Tešíme sa na príjemné čítanie!