enersol_logo

Enersol – školské kolo

súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.

 

Výsledková listina školského kola  ENERSOL

SPŠ dopravná Košice školský rok 2020/2021

Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov s 5 prácami, 

 

Kategória 01 Hlavná kategória

  1. miesto Ekologické vozidlá a ich bezpečnosťOlekšák Branislav, Zamba Dávid, Dulák Richard, IV.E
  2. miesto Zelená doprava v KošiciachAdrián Mitro, I.P

Kategória 02 Tvorivá kategória

  1. miesto Ostrovný solárny systém na našej chatkeTomáš Hegeduš, II.E

Kategória 03 Propagačná kategória

  1. miesto Elektromobilita má budúcnosť, Oráč Michal, Miškovič Peter, Štelbaský Matej, IV.E
  2. miesto Zelená doprava- elektromobilyMaroš Varga, I.P

Terminovník súťaže Enersol https://siov.sk/sutaze/enersol-sk/

 

Krajské kolo : Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice

rcm@rcm.sk

05. 03. 2021

RNDr. Ľubomír Mucha lubomir.mucha@rcm.sk