V dňoch 11.11.2021 a 23.11.2021 sa konala písomnáústna časť školského kola

Olympiády v anglickom jazyku.

 

Bol to v poradí už 32. ročník a naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách –  2D a 2C2. Olympiáda v anglickom jazyku je postupovou súťažou, preto budeme víťazom nášho školského kola držať palce i v okresnom kole.

 

Za účasť ďakujeme všetkým zúčastneným. Za víťaza považujeme každého z nich, pretože nesúťažili iba so spolužiakmi, ale porazili hlavne vlastnú trému.

Gratulujeme k umiestneniu na prvých troch miestach a tešíme sa na všetkých,

ktorí rovnako zabojujú v nasledujúcom školskom roku J.

 

 

Výsledné poradie školského kola v kategórii 2C2:

1.  miesto:Joseph Michal Crawley, III.D

 

Výsledné poradie školského kola v kategórii 2D:

1. miesto:Dávid Popovič, II.P

2. miesto: Max Matulík, II.E  .

3. miesto: Daniel Király, II.E   .

 

Zoznam súťažiacich:

·Júlia Helmecziová 1.D                             · Joseph Michal Crawley 3.D   .

·Matúš Bradáč 2.D                                    ·   Róbert Ox 3.D                       .

·Max Matulík 2.E                                       ·   Martin Pjura 3.E                   .

·Daniel Király 2.E                                       ·   Noémi Orbanová 3.PB        .

·Dávid Popovič 2.P                                    ·   Šimon Káša 3.PB                 .

·Adriána Tiszová 2.P                                 ·   Jakub Duboš 3.T                  .

·Sebastián Šelepský 2.T                                                                               .