Vyhodnotenie súťaže Objav Pedas-Zelená doprava

Posledný týždeň školského roka naši študenti trávia zmysluplne. 26.6.2024 sa 23 študentov zúčastnilo vyhodnotenia súťaže Objav Pedas-Zelená doprava. Naši študenti sa do tejto súťaže zapojili a pripravili vlastné projekty. Na slávnostné vyhodnotenie sme cestovali na Žilinskú univerzitu. Medzi 10 ocenenými projektmi bol aj projekt nášho […]