Informácie k začiatku školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 na školskom dvore. Žiaci I. ročníka sú povinní doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom. Tlačivo na stiahnutie tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf Žiaci II. až IV. ročníka potvrdenie o bezpríznakovosti odovzdajú elektronicky cez edupage najneskôr do 4. 9. […]