Pre jednotlivé odbory sú prístupné návrhy tém pre KOP.

Podľa svojho uváženia si vyberte tému, ale pred samotným prihlásením sa na KOP si ju prekonzultujete s príslušným učiteľom.

Zoznam tém: