logo SOČ

Školské kolo SOČ – výsledky

Vyhodnotenie školského kola  43. ročníka SOČ

Na prácach SOČ počas školského roka pracovalo 59 žiakov, z ktorých najlepších 12 prác postupuje priamo do krajského kola v jednotlivých odboroch:

 

01 – Problematika voľného času

 1. miesto   Richard Dulák, IV.E – Fuzz efekt
 2. miesto Jakub Lukáč, Jakub Lőrinz, II.E – Záujmová technická činnosť a jej vplyv na motiváciu k elektronike 

 

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

 1. miesto Jozef Znak, Adam Božek IV.E – Vplyv spájkovania na životné prostredie
 2. miesto Patrik Feke, Rastislav Takács, III.E – Prispejú nové energetické štítky k ochrane

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

 1. miesto Orsolya Nagy III.P – Vráťme osobnú vlakovú dopravu do regiónu Gemer

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 1. miesto  Slavomír Slezák, IV.E, Michal Kišeľák, EGJAK – Príspevok k 65. Výročiu KDHŽ Bezpečnosť na železnici – Trenažér Rušňa radu
 1. miesto Patrik Legerski, IV.PD – Optimalizácia dopravnej základne DPMK

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

 1. miesto Tomáš Hegedűs, II.E – Ostrovný fotovoltický systém pre našu chatku
 2. miesto  Dominik Guľaša, IV.E – Digitrónové hodiny

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 1. miesto Martin Petluš, IV.E – Učebná pomôcka-Dieselová lokomotíva

15 – Ekonomika a riadenie

 1. miesto Samuel Balogh, IV.PD – Návrh projektu podnikania v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
 2. miesto  Patrícia Nováková, IV.PD – Colný dohovor ATA

Všetkým účastníkom držíme palce a želáme veľa úspechov 

Ing. Kentošová

koordinátor SOČ