Junior internet logo

JUNIOR INTERNET – 16. ročník súťažnej konferencie

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, aktívnu tvorbu na sociálnych sieťach a tvorbu online projektov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie. Prihlasovať práce je možné do 15. 3. 2021. Súťažné kategórie pre tento rok sú:

WEB

webové stránky

DESIGN

digitálne grafické práce

a digitálny dizajn

TEXT

texty na vyhlásenú tému

BLOG

blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach

APP

mobilné aplikácie

LEARN

weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní