enersol_logo

Enersol – celoštátne kolo

V dňoch 24.-26.3.2021 sa uskutočnilo Celoštátne kolo v online prostredí.

Našu školu reprezentovali:

  • v Tvorivej kategórii -Tomáš Hegedüs II.E s prácou Ostrovný solárny systém na našej chatke
  •  v Propagačnej kategórii – Michal Oráč, Peter Miškovič, Matej Štelbaský, IV.E s prácou
    Elektromobilita má budúcnosť
  • Maroš Varga, I.P s prácou Zelená doprava- elektromobily.

Všetci sa umiestnili na 4. mieste.

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Kompletná výsledková listina https://siov.sk/sutaze/enersol-sk/

Ing. H. Horniaková, Ing. A. Kentošová