Dňa 1.2.2023 sa našej škole uskutočnilo edukačné podujatie v spolupráci s OR  PZ s npor. Ing. Glovčíkovou  na tému – Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti.  Žiaci sa na nej dozvedeli pravdivé  fakty o škodlivosti daných látok, bola im priblížená trestnoprávna zodpovednosť a celá prednáška bola  doplnená zaujímavými ukážkami.