zbierka pre útulok

POĎAKOVANIE

Chceme sa poďakovať každému žiakovi, učiteľovi a ostatným zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky pre útulok U.V.P. Haniska Košice, ktorého priestory boli nedávnymi výdatnými dažďami zaplavené a pomohli tak opusteným psíkom, ktorí tu čakajú na svoj nový lepší domov.

ĎAKUJEME!