Zvonenie

 

Vyučovacia hodina Začiatok a koniec vyučovacej hodiny Trvanie prestávky (v min)
 0.   7:00 –   7:45 5
 1.   7:50 –   8:35 10
 2.   8:45 –   9:30 10
 3.   9:40 – 10:25 20
  4. 10:45 – 11:30 10
  5. 11:40 – 12:25 10
  6. 12:35 – 13:20 5
  7. 13:25 – 14:10 10
  8. 14:20 – 15:05 10
  9. 15:15 – 16:00 5
10. 16:05 – 16:50